Takstblad 2022

Fangel Vandværk

 

April 2021

 

Takstblad 2022

 

Tilslutningsafgift inden for normalt forsyningsområde

 

 

Stiklednings-dimension

Andelsindskud pr. boligenhed

Ledningsbidrag pr. Boligenhed

Stikledningsbidrag

I alt kr.

Ekskl. moms

I alt kr.

Inkl. moms

40 mm

5659

7687

14347

27693

34616

50 mm

10043

7687

14347

32106

40133

63 mm

14450

7687

14347

36484

45605

 

 

 

FVO.s prisblad for ejendomme i det åbne land er stadig gældende. Der henvises vedr. disse ejendomme, til bilag til takstbladet, af januar 2012.

 

 

Tilslutningsafgiften indexreguleres hvert år (indeks 2020 = minus 0,11)

 

 

Vandafgift

 

Årligt driftbidrag pr. ejendom/bolig. kr. ………........   500,-

Målerleje årligt.                         kr. ..................    200,-

Vandforbrug op til 700 m3p. a.   kr .....………..             6,-                            

Vandforbrug over 700 m3 p.a.    kr. ..................       5,50

Miljøafgiftkr. ..................        6,18

 

 

Gebyrer

 

Rykkergebyr, lukkegebyr og genåbningsgebyr m.v. fastsættes og opkræves af Administrationsservice Fyn i medfør af deres gældende prisblad, som kan ses på www.asfyn.dk/info/gebyroversigt.  

 

 

Alle afgifter og gebyrer skal tillægges moms

 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2021