Nyt om boring

Tekst

Den 7. november fik vi tilladelse til udvinding af vand fra den nye boring ved Muldtofte.

Arbejdet med råvandsledningen går nu i gang.