Nyt om boring

Den 7. november fik vi tilladelse til udvinding af vand fra den nye boring ved Muldtofte.

Arbejdet med råvandsledningen går nu i gang.

Siden beslutningen på den ekstraordinære generalforsamling har bestyelsen arbejdet videre med proejktet.

I juli. 2018 blev der foretaget en boring i området ved Muldtoftevænget.

Under et 18 m. tykt lerlag blev der fundet et sandmagasin, hvis bund ligger 25. m. under terræn.

Der blev foretaget renpumpning og sener prøvepumpning i 25 dage.

Vandprøver der blev udtaget viste at vandet var af god kvalitet, der var dog fund af BAM (2,6 dichlorbenzamid)  og desphenyl-chloridazon i koncentrationer på ca. det halve af grænseværdierne.

Grænseværdien for BAM og desphenyl-chloridazon er for begge stoffers vedkomne o,1 ml pr/l.

Koncentrationen var henholdsvis 0,05 og 0,04 mg. Der var ikke ændringer i koncentrationen efter prøvepumpningen.

Bestyrelsen har på det grundlag besluttet at forsætte med projektet.

Sagen beror i øjeblikket på Odense Kommunens afgørelse af ansøgningen om endelig indvindingstilladelse.

Når/hvis tilladelsen bliver givet vil vi gå igang med at anlægge råvandledning til vandværket.

Mvh. Bestyrelsen