Takster i "Det åbne Land"

Fangel Vandværk

V/ Formand Niels Chr. Larsen

Østermarksvej 49, Fangel,

5260 Odense S

6596 1141

 

April 2020

 

 

Bilag til Takstblad for Fangel Vandværk.

 

 

Tilslutningspriser pr. 1. januar 2011 for ejendomme beliggende i ”det åbne land” – (det tidligere FVO-område), der endnu ikke er tilsluttet vandværket.

 

For ejendomme, hvorfra der drives momsregistreret virksomhed, er det ejendommens status på datoen for tilslutning der, ifølge FVO-aftalen, er gældende:

 

Adresse:                                           Pris:

 

Fangelvej 111                                    32.743,91

Fangelvej 111B                                  32.743,91

Fangelvej 131                                    43.410,90

Fangelvej 145                                    43.410,90

 

Skovhavevej 08                                 62.179,68

Skovhavevej 30                                 64.135,35

Skovhavevej 54                                 64.135,35

Skovhavevej 60                                 42.977,85

Skovhavevej 62                                 42.977,85

Skovhavevej 64                                 42.977,85

Skovhavevej 75                                 42.977,85

 

Allestedvej 81                                    42.952,85

Allestedvej 100                                  42.952,85

 

Bøgildshøjvej 21                                42.977,85

Bøgildshøjvej 45                                42.977,85

 

Skærevej 62                                      37.681,94

 

Tuemosevej 7                                    43.212,80

Tuemosevej 9                                    43.212,80

 

Vestermarksvej 10                             43.410,90

Vestermarksvej 23                             43.410,90

Vestermarksvej 50                             43.410,90

 

Priserne er incl. moms, udregnet i 1996-priser og kan indeksreguleres.

 

Priserne er udregnet af Rambøll og Hannemann og godkendt af såvel styregruppe, som repræsentantskab i FVO.

Prissætningen blev til efter forslag fra Odense Kommune.