Taksblad 2021

Fangel Vandværk

 

Juli 2020

 

Takstblad 2021

 

Tilslutningsafgift inden for normalt forsyningsområde

 

 

Stiklednings-dimension

Andelsindskud pr. boligenhed

Ledningsbidrag pr. Boligenhed

Stikledningsbidrag

I alt kr.

Ekskl. moms

I alt kr.

Inkl. moms

40 mm

5869

7972

14880

28721

35901

50 mm

10416

7972

14880

33268

41585

63 mm

14987

7972

14880

37839

47299

 

 

 

FVO.s prisblad for ejendomme i det åbne land er stadig gældende. Der henvises vedr. disse ejendomme, til bilag til takstbladet, af januar 2012.

 

 

Tilslutningsafgiften indexreguleres hvert år pr. 1. januar (indeks 1 januar 2020 = 103,6)

 

 

Vandafgift

 

Årligt driftbidrag pr. ejendom/bolig. kr. ………........   500,-

Målerleje årligtkr. ..................    200,-

Vandforbrug op til 700 m3p. a.kr. ………..             5,-                             Vandforbrug over 700 m3 p.a.                        kr. ..................       4,50

Miljøafgiftkr. ..................        6,18

 

 

Gebyrer

 

Rykkergebyr, lukkegebyr og genåbningsgebyr m.v. fastsættes og opkræves af Administrationsservice Fyn i medfør af deres gældende prisblad, som kan ses på www.asfyn.dk/info/gebyroversigt.  

 

 

Alle afgifter og gebyrer skal tillægges moms

 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2021