Vandets hårdhed

Hårdheden af vandet i Fangel vandværk er 16,5 odH

Hvad er hårdhed?

"Hårdhed" er en betegnelse for vandets totale indhold af opløst calcium og magnesium. Et stort indhold giver hårdt vand, mens et lille indhold giver blødt vand.

Hårdheden måles i Danmark i tyske hårdhedsgrader (odH=grad Deutsche Härte) og kan karakteriseres efter nedenstående skala:

Hårdhed i odH    Karakteristik

0-4                     Meget blødt

4-8                     Blødt

8-12                   Middelhårdt

12-18                 Temmelig hårdt

18-24                 Hårdt

24-30                 Meget hårdt

>30.                   Særdeles hårdt 

Indstilling af maskiner

Opvaskemaskiner bør indstilles korrekt for saltdosering.
For vaskemaskiner følges doseringsvejledningen på vaskepulverpakken.