Takster og gebyrer 2020

Takster og gebyrer 2020

 

Andelsindskud pr. boligenhed

Ledningsbidrag pr. boligenhed

Stikledningsbidrag

Eksklusiv moms

Moms

Inklusiv moms

40 mm

5665

7695

14363

27723

6931

34654

50 mm

10054

7695

14363

32112

8028

40140

63 mm

14466

7695

14363

36524

9131

45655

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandafgift:

 

Eksklusiv moms

 

Inklusiv moms

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Årligt driftbidrag pr. boligenhed

 

Kr . 500,00

 

Kr. 625,00

 

 

Målerleje årligt

 

Kr. 200,00

 

Kr. 250,00

 

 

Vandforbrug op til 700 m3

 

Kr. 5,00 

pr. M3

Kr. 6,25

 

 

Vandforbrug over 700 m3

 

Kr. 4,50

pr. M3

Kr. 5,60

 

 

Statsafgift

 

Kr. 6,37

pr. M3

Kr. 7,96

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  April 2019

Bilag til Takstblad for Fangel Vandværk.

 

Tilslutningspriser pr. 1. januar 2011 for ejendomme beliggende i ”det åbne land” – (det tidligere FVO-område), der endnu ikke er tilsluttet vandværket.

For ejendomme, hvorfra der drives momsregistreret virksomhed, er det ejendommens status på datoen for tilslutning der, ifølge FVO-aftalen, er gældende:

Adresse:             Pris: 

Fangelvej 111.   32.743,91

Fangelvej 111B. 32.743,91

Fangelvej 131.   43.410,90

Fangelvej 145.   43.410,90

Skovhavevej 08.  62.179,68

Skovhavevej 30.  64.135,35

Skovhavevej 54.  64.135,35

Skovhavevej 60.  42.977,85

Skovhavevej 62.  42.977,85

Skovhavevej 64.  42.977,85

Skovhavevej 75.  42.977,85

Allestedvej 81     42.952,85

Allestedvej 100.  42.952,85 

Bøgildshøjvej 21  42.977,85

Bøgildshøjvej 30. 64.135,35

Bøgildshøjvej 45. 42.977,85

Skærevej 62.       37.681,94

Skærevej 66.       32.752,69 

Vestermarksvej 10.  43.410,90

Vestermarksvej 23.  43.410,90

Vestermarksvej 30.  43.410,90

Vestermarksvej 50.  43.410,90

Priserne er inkl. moms, udregnet i 1996-priser og er ikke indeksreguleret.

Priserne er udregnet af Rambøll og Hannemann og godkendt af såvel styregruppe, som repræsentantskab i FVO.

Prissætningen blev til efter forslag fra Odense Kommune 

  

Administrationsservice Fyn A/S gebyrer for 2019

*markerede er momsfrie gebyrer

Standardgebyr 2019 i kr. (ex moms)

Standardgebyr 2019 i kr. (Incl. moms)

Betalingsaftale / frivilligt forlig

105,00

*

Indgåelse af aftale om henstand

105,00

*

Betalingspåmindelse

100,00

*

Inkassoskrivelse

100,00

*

Lukkevarsel/krav om sikkerhedsstillelse

100,00

*

Udskrift regningskopi

40,00

50,00

Gebyr flytteopgørelse

68,00

85,00

Betalingsgebyr

22,00

27,50

Gebyr for brug af Betalingsservice

5,82

*

Besøg med henblik på afbrydelse (lukkebesøg)

670,00

*

Genåbning af afbrudt forsyning

625,00

781,25

Genåbning uden for normal arbejdstid

1.445,00

1.806,25

Genafbrydelse ved ulovlig gentilslutning

720.00

*

Fjernbetjent afbrydelse

105,00

*

Fjernbetjent genåbning

105,00

187,50

Fjernbetjent genåbning uden for normal arbejdstid

260,00

425,00

Gebyr for ekstraordinær måleraflæsning med regning midt i periode (aperiodisk opgørelse)

Netselskabets gebyr + 200

Netselskabets gebyr + 250

Gebyr for ekstraordinær regning midt i perioden (aperiodisk opgørelse)

200,00

250,00

Fogedforretning, udkørende (Fogedgebyrer kr. 700,00, hvortil kommer gebyr til låsesmed, tilkendte omkostninger m.v.)

Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v.

Netselskabets gebyr + fogedgebyrer, låsesmed m.v.

Opstart af foged

700,00

*

Gebyr for låsesmed i Odense

440,00

550,00

Gebyr for låsesmed uden for Odense + evt. zonetillæg

660,00

825,00

Rykker for manglende selvaflæsning

75,00

*

Renter ved for sen betaling -procesrente