For 2018

Fangel Vandværk

afholder generalforsamling

Tirsdag den 23. April 2019 kl. 1900

i Fangel Forsamlingshus

 Dagsorden ifølge vedtægterne.

Der orienteres om den nye boring.

 

Se referater mv. på andre sider.