Takstblad 2018

Fangel Vandværk

 

29. marts 2017

 

Takstblad 2018

 

 

Tilslutningsafgift inden for normalt forsyningsområde

 

 

Stiklednings-dimension 

 Hovedanlæg

 Forsyningsledning

  Stikledning

I alt kr.

Ekskl. moms

I alt kr.

Inkl. moms

40 mm

  5.570

 7.595

    14.177

27.343

34.178

50 mm

  9.924

 7.595

   14.177

31.696

39.620

63 mm

14.279

 7.595

   14.177

35.949

44.936

 

 

 

FVO.s prisblad for ejendomme i det åbne land er stadig gældende. Der henvises vedr. disse ejendomme, til bilag til takstbladet, af januar 2012.

 

Uden for vandværkets naturlige forsyningsområde betales hovedanlægsbidrag, mens forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag betales efter regning. 

 

 

 

Tilslutningsafgiften kan indexreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”index for ledningsarbejder pr.1. oktober”. Index pr. 1. oktober 2017 = 101,27

 

 

Vandafgift

 

Årligt driftbidrag pr. ejendom/boligkr. ………........   500,-

Målerleje årligtkr. ..................     250,-

Vandforbrug op til 700 m3p. a.               kr. ………              4,-              

  Vandforbrug over 700 m3p.a.               kr. ..................       3,50

Miljøafgiftkr. ..................       6,53

 

 

Gebyrer

 

Rykkergebyr fastsættes og opkræves af Energi Fyn.

Lukkegebyrkr. ...................... 250,-

Genåbningsgebyr                kr. …………  250,-

Gebyr for ikke varslet plombebrydningkr. ...................... 500,-

 

(Med tillæg af påløbne omkostninger).

 

 

 

Alle afgifter og gebyrer skal tillægges moms

 

Taksterne er gældende fra 1. januar 2018