TAKSTBLAD 2014

Takstblad 2014

 

 

Tilslutningsafgift inden for normalt forsyningsområde:

 

                     

Stiklednings-dimension

Hovedanlæg

Forsyningsledning

Stikledning

 I alt kr.

Ekskl. moms

I alt kr.

Inkl. moms

40 mm

5.500

7.500

14.000

27.000

33.750

50 mm

9.800

7.500

14.000

31.300

39.125

63 mm

14.100

7.500

14.500

35.700

44.625

 

FVO.s prisblad for ejendomme i det åbne land er stadig gældende. Der henvises vedr. disse ejendomme, til bilag til takstbladet, af januar 2012.                   

 Uden for vandværkets naturlige forsyningsområde betales hovedanlægsbidrag, mens forsyningsledningsbidrag og stikledningsbidrag betales efter regning.

                      

                            

Tilslutningsafgiften kan indexreguleres hvert år pr. 1. januar efter ”index for ledningsarbejder pr.1. oktober”. Index pr. 1. oktober 2007 = 158,48

 

Vandafgift

                                                                                                                                                                  

Årligt driftbidrag     pr. ejendom/bolig     kr. ………........   500,-                                                                                                                                                                               

Målerleje pr. måler årligt                       kr. ..................   250,-                                                                                                                                                                                                                                                                     

Vandforbrug op til 700 m3  p.a.               kr. ..................      4,00                                                                                                                                                                                    

Vandforbrug over 700 m3   p.a.               kr. ..................      3,50                                                                                                                                                                                  

Miljøafgift/statsafgift                             kr. ....................    6,13 pr m3

                     

 

Gebyrer

 

                             Rykkergebyr fastsættes og opkræves af Energi Fyn.

 

                             Lukkegebyr            kr. ...................... 250,-    

                                                                                                                                                                         Genåbningsgebyr      kr. .......................250,-  

 

Gebyr for ikke varslet plombebrydning    kr. ...................... 500,-    (Med tillæg af påløbne omkostninger).                                                   

 

Alle afgifter og gebyrer skal tillægges moms

 Taksterne er gældende fra 1. januar 2014