Ekstraordinær Generalforsamling

Ekstraordinær generalforsamling tirsdag den 23. januar 2018 kl. 1900 i Forsamlingshuset.

 

På foranledning af at det, på grund af fund af pesticider, kun er muligt at benytte den ene af vore boringer, anbefaler bestyrelsen at der etableres en ny boring. 

Etableringen er forbundet med ret store omkostninger, som kræver bankfinansiering.

Vi har indhentet et tilbud på finasering og et overslag på omkostningerne.

Bestyrelsen vil gerne have anparthavernes tilkendegivelse inden projektet sættes i værk.

MØD OP OG GIV DIN MENING TIL KENDE

Med venlig hilsen Bestyrelsen