Generalforsamling for 2019/2020

 

Generalforsamlingen for 2020 er aflyst og planlægges afholdt primo 2022, samme dag som generalforsamlmg for 2019  afholdes.

Dette udsædvanlige tiltag sker igen i år p.g.a. den aktuelle situation m.h.t. Covid 19.

 

Beretning, takstblad og årsrapport kan findes på denne side under "Generalforsamling 2020".

Mvh.

Bestyrelsen